Фенбендазолын шахмал

  • Fenbendazole Tablet 750mg

    Фенбендазол таблет 750мг

    Зохиол: Фенбендазол …………………………………………… .. 750 мг-ийн орцын заалтууд ………. 1 bolus Үзүүлэлтүүд: Фенбендазол нь ходоод гэдэсний паразитын эсрэг өргөн хүрээний бензимидазол бүхий антигельминт юм. , бат бөх ба мустилоид зэргийг морь, илжиг, гуу жалга, үхэрт удирдаж болно. Тун ба захиргаа: Ерөнхийдөө fenben 750 bolus өгдөг ...
  • Fenbendazole Tablet 250mg

    Фенбендазол таблет 250мг

    Зохиол: Фенбендазол ............... 250 мг Хүлээн авах бодисууд qs ............... 1 bolus. Хэрэглэх заалт: Фенбендазол нь ходоод гэдэсний паразитын эсрэг өргөн хэрэглэдэг бензимидазолийн антигельминт юм. Бөөрөнхий өт, дэгээ, хорхой, ташуур, таениагийн төрөл зүйл. Тун ба захиргаа: Ерөнхийдөө fenben 250 bolus-ийг тэнцүү хэмжээгээр өгдөг ...