Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэрлэлийн шугам нунтаг ба шахмал бодис / Боржин

2
3
4
5

Эцсийн бус ариутгах тарилга ба Эцсийн ариутгалын тарилга

6
10
7
11
8
12
9

Амны хөндийн уусмал үйлдвэрлэх шугам

14
13

Чанарын шалгалт

Бидэнд дэвшилтэт туршилтын төхөөрөмж, чанарын чанарын хяналтын систем бий.

15
20
16
19
17
21
18
22

R&D систем

Шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулах, хөгжүүлэх, химийн бодисын технологийн инновацийн тогтолцоог бий болгох.
Шувууны аж ахуй, малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, сайжруулах, эмчлэх зах зээлийн тогтолцоог бий болгох

23
cate

Сүүлийн жилүүдэд R&D ололтууд:
1 үндэсний R&D төсөл, 8 аймгийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хариуцсан.
Үндэсний үйлдвэрлэлийн 6 стандартын бэлтгэл ажлыг хариуцаж, оролцох.
6 шинэ мал эмнэлгийн эм, 4 нь урьдчилсан бэлтгэлд хамрагдаж байна.
9 үндэсний шинэ бүтээлийн патентын гэрчилгээ, 3 шинэ хэрэглээ.
6 технологийн ололт. 
Сүүлийн 3 жилд хэвлэгдсэн баримтууд:
Нийт 31 баримт гаргасан бөгөөд үүний 8 нь ЭМГ-т, 1 нь EI дээр иржээ.

Манай үйлчлүүлэгчид:

2
1
3
6
4
5